سلام به دوستای گلمبغلمن به خاطر درس و دانشگاه نت نمی تونم بیام زیاد.الانم که ترم تابستونه دارم و وقت ندارم ناراحتخلاصه ببخشین دیگهمژه

 

متولدین اردیبهشت : مس

فلز ماه اردیبهشت مس است که رسانای برق و گرماست و بعد از گذشت

سالها همچنان درخشان باقی می ماند. در زندگی خانوادگی حاکم ورئیس

است و هیچکس جرات ندارد آرامش او را بر هم زند. او مانند زمان صبور است

و مانند جنگل عمیق ٬ واز چنان قدرتی برخوردار است که قادر است کوه را

جابجا کند ولی آدمی لجوج و یکدنده است. این افراد معمولا از چیزهای

کوچک خوششان نمی آید واز همین رو دلبستگی خاصی به عشق پایدار و

ثروت دارند.

۳:٢٥ ‎ب.ظ ۱۳٩٠/٥/٢٢ CC