طالع بینی مصری اردیبهشتی ها

خصوصیت شخصیتی متولدین:

١تا٣ اردیبهشت

بسیار متفکر،باهوش،حساس و عاطفی هستند.نسبت به مشکلات و فشارها حساسند و زود واکنش نشان می‌دهند و جوش می‌آورند ولی زود هم آرام می‌شوند.نسبت به خانواده و اطرافیان بسیار رئوف هستند.نسبت به دوستان خطاکار خود باگذشت نیستند!

 

٣تا١١ اردیبهشت

بسیار خوش شانس‌‌‌اند و از صدمات اجتماعی به دور می‌مانند.در اجتماع فردی متعادل و خوش برخورد و در زندگی خانوادگی اکثرا موفق هستند.آنها زندگی آرام و بی‌خطری خواهند داشت

 

12اردیبهشت

دارای زندگی متعادل و متوسطی هستند و از لحاظ فکری خیلی باهوش نیستند!!!(من فکر کنم نویسنده با دوستش که 12اردیبهشت به دنیا اومده دعواش شدهنیشخند)

 

13اردیبهشت

اکثرا افرادی مضطرب و نگران هستند و در تصمیم گیری هایشان متزلزل،باید از انجام هر کاری در روز 13خودداری کنند و به دنبال کارهای پرخطر و پرریسک نروند.

 

14تا20 اردیبهشت

متعادل،میانه رو و اکثرا باهوش هستند.

 

21تا24اردیبهشت

افرادی متعادل،خوش شانس و اهل مسافرت،هنرمند و حساس.

 

25تا28 اردیبهشت

زندگی تقریبا موفقی دارند و افرادی هستند میانه رو،مبادی آداب و محترم.

 

29تا31 اردیبهشت

خوش قیافه،خوش شانس و فروتن هستند.در آنها نبوغ و استعداد زیادی دیده می‌شود.

/ 1 نظر / 23 بازدید
رحیم

قبول ندارم همه اردیبهشتیها با گذشت و مهربان و کم شانس هستند